ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 17:50 12oC (53.6oF) 71%
WNW (2900)
2b (4kt)
10/04/2020 17:20 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0200)
1b (3kt)
10/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
2b (4kt)
10/04/2020 16:20 17oC (62.6oF) 58%
N (3600)
2b (4kt)
10/04/2020 15:50 20oC (68.0oF) 45%
NE (0400)
2b (4kt)
10/04/2020 15:20 20oC (68.0oF) 36%
E (0900)
2b (5kt)
10/04/2020 14:50 20oC (68.0oF) 36%
E (0900)
2b (6kt)
10/04/2020 14:20 20oC (68.0oF) 36%
ENE (0700)
2b (6kt)
10/04/2020 13:50 20oC (68.0oF) 39%
E (0800)
2b (6kt)
10/04/2020 13:20 19oC (66.2oF) 55%
ENE (0700)
2b (6kt)
10/04/2020 12:50 21oC (69.8oF) 52%
E (0800)
2b (6kt)
10/04/2020 12:20 20oC (68.0oF) 45%
E (0800)
2b (4kt)
10/04/2020 11:50 20oC (68.0oF) 42%
E (0800)
2b (5kt)
10/04/2020 11:20 19oC (66.2oF) 48%
E (0800)
2b (6kt)
10/04/2020 10:50 19oC (66.2oF) 55%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours