ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
27/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
27/01/2020 15:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/01/2020 14:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/01/2020 14:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
27/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 81%
ESE (1100)
2b (4kt)
27/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 12:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 12:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 11:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 10:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 10:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 09:50 11oC (51.8oF) 100%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/01/2020 09:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
27/01/2020 08:20 10oC (50.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours