ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/07/2020 22:50 19oC (66.2oF) 67%
SW (2300)
2b (4kt)
09/07/2020 21:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2700)
2b (4kt)
09/07/2020 20:50 19oC (66.2oF) 72%
WNW (2900)
2b (4kt)
09/07/2020 19:50 21oC (69.8oF) 63% CALM
09/07/2020 18:50 23oC (73.4oF) 56%
SE (1300)
2b (4kt)
09/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 53%
ESE (1200)
2b (5kt)
09/07/2020 17:20 26oC (78.8oF) 50%
ESE (1100)
3b (7kt)
09/07/2020 16:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
3b (9kt)
09/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 50%
ESE (1100)
4b (12kt)
09/07/2020 15:50 27oC (80.6oF) 47%
ESE (1100)
4b (13kt)
09/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 47%
ESE (1200)
4b (14kt)
09/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 44%
ESE (1100)
4b (13kt)
09/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 44%
ESE (1100)
4b (15kt)
09/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 41%
ESE (1100)
4b (14kt)
09/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 41%
ESE (1100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours