ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
27/01/2020 16:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
27/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 15:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
27/01/2020 14:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 14:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
27/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
27/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
27/01/2020 12:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 10:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours