ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 18:50 13oC (55.4oF) 50% CALM
10/04/2020 17:50 13oC (55.4oF) 58% CALM
10/04/2020 17:20 15oC (59.0oF) 50%
E (0900)
2b (5kt)
10/04/2020 16:50 16oC (60.8oF) 54%
E (0800)
2b (4kt)
10/04/2020 16:20 19oC (66.2oF) 45% CALM
10/04/2020 15:50 21oC (69.8oF) 42% CALM
10/04/2020 15:20 22oC (71.6oF) 32% CALM
10/04/2020 14:50 23oC (73.4oF) 28% CALM
10/04/2020 14:20 23oC (73.4oF) 28% CALM
10/04/2020 13:50 23oC (73.4oF) 30% CALM
10/04/2020 13:20 22oC (71.6oF) 30% CALM
10/04/2020 12:50 22oC (71.6oF) 32% CALM
10/04/2020 12:20 22oC (71.6oF) 32% CALM
10/04/2020 11:50 21oC (69.8oF) 37% CALM
10/04/2020 11:20 21oC (69.8oF) 42% CALM

Station Observations for the last 24 hours