ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2020 10:50 24oC (75.2oF) 56%
ESE (1100)
2b (4kt)
20/09/2020 10:20 23oC (73.4oF) 60% CALM
20/09/2020 09:50 24oC (75.2oF) 52%
SSE (1500)
2b (4kt)
20/09/2020 09:20 23oC (73.4oF) 56%
E (1000)
2b (4kt)
20/09/2020 08:50 22oC (71.6oF) 64% CALM
20/09/2020 08:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
20/09/2020 07:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
20/09/2020 07:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
20/09/2020 06:50 19oC (66.2oF) 87% CALM
20/09/2020 06:20 19oC (66.2oF) 87% CALM
20/09/2020 05:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
20/09/2020 05:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
20/09/2020 04:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
20/09/2020 04:20 17oC (62.6oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
20/09/2020 03:50 17oC (62.6oF) 93%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours