ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 19:20 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
4b (11kt)
10/04/2020 18:50 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
4b (11kt)
10/04/2020 18:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
4b (12kt)
10/04/2020 17:50 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
4b (12kt)
10/04/2020 17:20 17oC (62.6oF) 67%
SW (2300)
4b (12kt)
10/04/2020 16:50 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2400)
4b (14kt)
10/04/2020 16:20 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2400)
5b (18kt)
10/04/2020 15:50 19oC (66.2oF) 63%
WSW (2400)
5b (18kt)
10/04/2020 15:20 19oC (66.2oF) 63%
WSW (2400)
5b (17kt)
10/04/2020 14:50 19oC (66.2oF) 63%
WSW (2400)
5b (17kt)
10/04/2020 14:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
5b (17kt)
10/04/2020 13:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2400)
5b (18kt)
10/04/2020 13:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
5b (17kt)
10/04/2020 12:50 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
5b (17kt)
10/04/2020 12:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours