ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/11/2019 07:20 19oC (66.2oF) 87% CALM
20/11/2019 06:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
20/11/2019 06:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 05:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
20/11/2019 05:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
20/11/2019 04:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
20/11/2019 04:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1700)
2b (4kt)
20/11/2019 03:50 17oC (62.6oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
20/11/2019 03:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
20/11/2019 02:50 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
20/11/2019 02:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
20/11/2019 01:50 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
20/11/2019 01:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
20/11/2019 00:50 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
20/11/2019 00:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours