ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:50 15oC (59.0oF) 76%
SSE (1500)
1b (3kt)
27/01/2020 16:20 15oC (59.0oF) 76%
SSE (1500)
2b (4kt)
27/01/2020 15:50 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 15:20 15oC (59.0oF) 71%
SE (1400)
2b (4kt)
27/01/2020 14:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 14:20 16oC (60.8oF) 67%
SSE (1600)
2b (6kt)
27/01/2020 13:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1700)
2b (4kt)
27/01/2020 13:20 16oC (60.8oF) 67%
S (1900)
2b (4kt)
27/01/2020 12:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1800)
2b (5kt)
27/01/2020 12:20 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 11:50 16oC (60.8oF) 67%
SE (1300)
1b (2kt)
27/01/2020 11:20 16oC (60.8oF) 71% VARIABLE 2b (4kt)
27/01/2020 10:50 16oC (60.8oF) 71%
ESE (1200)
2b (4kt)
27/01/2020 10:20 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 2b (4kt)
27/01/2020 09:50 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours