ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 04:20 24oC (75.2oF) 88%
SW (2200)
2b (4kt)
27/09/2020 03:50 24oC (75.2oF) 88%
SW (2200)
2b (4kt)
27/09/2020 03:20 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
27/09/2020 02:50 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (2kt)
27/09/2020 02:20 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)
27/09/2020 01:50 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)
27/09/2020 01:20 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)
27/09/2020 00:50 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)
27/09/2020 00:20 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (2kt)
26/09/2020 23:50 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (2kt)
26/09/2020 23:20 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)
26/09/2020 22:50 26oC (78.8oF) 73%
SSE (1500)
2b (4kt)
26/09/2020 22:20 26oC (78.8oF) 73%
SSE (1600)
2b (5kt)
26/09/2020 21:50 26oC (78.8oF) 73%
SE (1400)
2b (5kt)
26/09/2020 21:20 26oC (78.8oF) 78% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours