ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:20 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
1b (3kt)
27/01/2020 15:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
27/01/2020 15:20 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
2b (4kt)
27/01/2020 14:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
1b (3kt)
27/01/2020 14:20 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2500)
2b (4kt)
27/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2600)
2b (5kt)
27/01/2020 13:20 14oC (57.2oF) 76%
WSW (2500)
2b (5kt)
27/01/2020 12:50 14oC (57.2oF) 76%
WSW (2500)
2b (6kt)
27/01/2020 12:20 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2500)
2b (6kt)
27/01/2020 11:20 14oC (57.2oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
27/01/2020 10:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 2b (4kt)
27/01/2020 09:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
27/01/2020 09:20 12oC (53.6oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
27/01/2020 08:50 12oC (53.6oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
27/01/2020 08:20 11oC (51.8oF) 81%
NNE (0300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours