ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 04:20 22oC (71.6oF) 72% CALM
08/07/2020 03:50 21oC (69.8oF) 77%
NNE (0300)
1b (2kt)
08/07/2020 03:20 22oC (71.6oF) 72% CALM
08/07/2020 02:50 22oC (71.6oF) 72%
NE (0400)
2b (4kt)
08/07/2020 02:20 22oC (71.6oF) 72%
NE (0400)
1b (2kt)
08/07/2020 01:50 22oC (71.6oF) 72%
NE (0500)
2b (5kt)
08/07/2020 00:50 23oC (73.4oF) 77%
ESE (1100)
1b (3kt)
07/07/2020 23:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
07/07/2020 22:50 24oC (75.2oF) 60%
SE (1300)
1b (2kt)
07/07/2020 21:50 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1200)
2b (4kt)
07/07/2020 20:50 25oC (77.0oF) 60%
E (0900)
1b (3kt)
07/07/2020 20:20 26oC (78.8oF) 64%
E (1000)
1b (3kt)
07/07/2020 19:50 26oC (78.8oF) 64%
ESE (1200)
1b (2kt)
07/07/2020 18:50 27oC (80.6oF) 60%
SE (1300)
1b (3kt)
07/07/2020 18:20 28oC (82.4oF) 57%
E (1000)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours