ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2020 10:50 24oC (75.2oF) 26%
E (0900)
4b (11kt)
20/09/2020 10:20 24oC (75.2oF) 28%
E (0900)
4b (11kt)
20/09/2020 09:50 24oC (75.2oF) 28%
ENE (0700)
4b (12kt)
20/09/2020 09:20 23oC (73.4oF) 30%
ENE (0600)
3b (10kt)
20/09/2020 08:50 23oC (73.4oF) 30%
NE (0500)
3b (10kt)
20/09/2020 08:20 22oC (71.6oF) 32%
NE (0400)
4b (11kt)
20/09/2020 07:50 22oC (71.6oF) 32%
NE (0500)
4b (12kt)
20/09/2020 07:20 20oC (68.0oF) 36%
NE (0500)
5b (18kt)
20/09/2020 06:50 20oC (68.0oF) 36%
NE (0500)
4b (14kt)
20/09/2020 06:20 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
3b (8kt)
20/09/2020 05:50 16oC (60.8oF) 58%
NE (0500)
3b (7kt)
20/09/2020 05:20 14oC (57.2oF) 66%
NE (0400)
2b (5kt)
20/09/2020 04:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
20/09/2020 04:20 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0200)
2b (4kt)
20/09/2020 03:50 13oC (55.4oF) 71%
NE (0400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours