ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 17:50 15oC (59.0oF) 47%
WNW (3000)
2b (6kt)
10/04/2020 17:20 17oC (62.6oF) 44%
W (2600)
2b (6kt)
10/04/2020 16:50 17oC (62.6oF) 44%
W (2600)
2b (6kt)
10/04/2020 16:20 19oC (66.2oF) 39%
WSW (2400)
2b (6kt)
10/04/2020 15:50 19oC (66.2oF) 39%
WSW (2400)
2b (6kt)
10/04/2020 15:20 20oC (68.0oF) 39%
SW (2300)
3b (8kt)
10/04/2020 14:50 20oC (68.0oF) 39%
SW (2300)
3b (8kt)
10/04/2020 14:20 20oC (68.0oF) 32%
W (2700)
3b (10kt)
10/04/2020 13:50 20oC (68.0oF) 32%
W (2700)
3b (10kt)
10/04/2020 13:20 18oC (64.4oF) 36%
SW (2300)
3b (8kt)
10/04/2020 12:50 18oC (64.4oF) 36%
SW (2300)
3b (8kt)
10/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 38%
SW (2300)
3b (7kt)
10/04/2020 11:50 17oC (62.6oF) 38%
SW (2300)
3b (7kt)
10/04/2020 11:20 18oC (64.4oF) 51%
SW (2200)
2b (5kt)
10/04/2020 10:50 18oC (64.4oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours