ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/07/2020 02:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (13kt)
10/07/2020 01:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
10/07/2020 01:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
10/07/2020 00:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
10/07/2020 00:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
09/07/2020 23:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
09/07/2020 23:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/07/2020 22:50 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/07/2020 22:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b (12kt)
09/07/2020 21:50 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b (12kt)
09/07/2020 21:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/07/2020 20:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/07/2020 20:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
4b (11kt)
09/07/2020 19:50 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (11kt)
09/07/2020 19:20 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours