ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 02:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2600)
2b (6kt)
27/09/2020 02:20 24oC (75.2oF) 73% VARIABLE 2b (4kt)
27/09/2020 01:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2600)
2b (5kt)
27/09/2020 01:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
2b (5kt)
27/09/2020 00:50 24oC (75.2oF) 68%
W (2700)
2b (4kt)
27/09/2020 00:20 24oC (75.2oF) 73%
W (2700)
2b (5kt)
26/09/2020 23:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2800)
3b (7kt)
26/09/2020 23:20 25oC (77.0oF) 73%
W (2800)
3b (7kt)
26/09/2020 22:50 25oC (77.0oF) 73%
NNW (3300)
3b (7kt)
26/09/2020 22:20 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 2b (4kt)
26/09/2020 21:50 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 2b (4kt)
26/09/2020 21:20 26oC (78.8oF) 69%
S (1700)
3b (8kt)
26/09/2020 20:50 26oC (78.8oF) 69%
S (1900)
3b (8kt)
26/09/2020 20:20 26oC (78.8oF) 69%
S (1900)
2b (4kt)
26/09/2020 19:50 26oC (78.8oF) 69%
WNW (2900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours