ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 18:20 16oC (60.8oF) 51%
WNW (3000)
3b (10kt)
10/04/2020 17:50 16oC (60.8oF) 51%
WNW (2900)
3b (10kt)
10/04/2020 17:20 16oC (60.8oF) 54%
WNW (2900)
4b (12kt)
10/04/2020 16:50 16oC (60.8oF) 54%
WNW (2900)
4b (12kt)
10/04/2020 16:20 17oC (62.6oF) 51%
WNW (2900)
4b (14kt)
10/04/2020 15:50 17oC (62.6oF) 51%
WNW (2900)
4b (15kt)
10/04/2020 15:20 18oC (64.4oF) 48%
WNW (2900)
4b (14kt)
10/04/2020 14:50 18oC (64.4oF) 48%
WNW (3000)
4b (16kt)
10/04/2020 14:20 18oC (64.4oF) 48%
WNW (2900)
4b (16kt)
10/04/2020 13:50 18oC (64.4oF) 48%
WNW (2900)
5b (18kt)
10/04/2020 13:20 19oC (66.2oF) 48%
WNW (2900)
4b (16kt)
10/04/2020 12:50 19oC (66.2oF) 48%
WNW (2900)
5b (17kt)
10/04/2020 12:20 18oC (64.4oF) 51%
WNW (2900)
4b (16kt)
10/04/2020 11:50 18oC (64.4oF) 51%
WNW (3000)
5b (17kt)
10/04/2020 11:20 18oC (64.4oF) 51%
WNW (2900)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours