ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 81%
NW (3200)
5b (20kt)
17/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
6b (24kt)
17/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
6b (22kt)
17/01/2020 12:20 12oC (53.6oF) 66%
NW (3200)
5b (20kt)
17/01/2020 11:50 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0200)
6b (24kt)
17/01/2020 11:20 13oC (55.4oF) 62%
NW (3200)
5b (20kt)
17/01/2020 10:50 13oC (55.4oF) 62%
NNW (3300)
5b (19kt)
17/01/2020 10:20 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
6b (23kt)
17/01/2020 09:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
6b (22kt)
17/01/2020 09:20 13oC (55.4oF) 58%
NNW (3300)
6b (22kt)
17/01/2020 08:50 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
6b (24kt)
17/01/2020 08:20 13oC (55.4oF) 62%
NNW (3400)
6b (23kt)
17/01/2020 07:50 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
6b (23kt)
17/01/2020 07:20 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b (21kt)
17/01/2020 06:50 13oC (55.4oF) 62%
NNW (3300)
6b (22kt)

Station Observations for the last 24 hours