ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 15:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 15:20 12oC (53.6oF) 93%
SW (2300)
2b (4kt)
27/01/2020 14:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
27/01/2020 14:20 14oC (57.2oF) 76%
WNW (3000)
2b (6kt)
27/01/2020 13:50 14oC (57.2oF) 76%
WNW (2900)
3b (8kt)
27/01/2020 13:20 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
2b (6kt)
27/01/2020 12:50 16oC (60.8oF) 71% CALM
27/01/2020 12:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
27/01/2020 11:50 16oC (60.8oF) 71% CALM
27/01/2020 11:20 16oC (60.8oF) 71% CALM
27/01/2020 10:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
27/01/2020 10:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
27/01/2020 09:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
27/01/2020 09:20 15oC (59.0oF) 58% CALM

Station Observations for the last 24 hours