ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/11/2019 06:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
20/11/2019 06:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
20/11/2019 05:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 05:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 04:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 04:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 03:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 03:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 02:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
20/11/2019 02:20 14oC (57.2oF) 100% CALM
20/11/2019 01:50 14oC (57.2oF) 100% CALM
20/11/2019 01:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
20/11/2019 00:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
20/11/2019 00:20 15oC (59.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/11/2019 23:50 15oC (59.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours