ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 02:20 22oC (71.6oF) 68%
WSW (2400)
2b (6kt)
27/09/2020 01:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2700)
4b (11kt)
27/09/2020 01:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2700)
4b (12kt)
27/09/2020 00:50 22oC (71.6oF) 68%
WNW (2900)
4b (11kt)
27/09/2020 00:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
4b (12kt)
26/09/2020 23:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2700)
4b (16kt)
26/09/2020 23:20 23oC (73.4oF) 68%
W (2700)
4b (13kt)
26/09/2020 22:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2700)
4b (12kt)
26/09/2020 22:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2700)
4b (13kt)
26/09/2020 21:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (16kt)
26/09/2020 21:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
26/09/2020 20:50 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
26/09/2020 20:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
5b (19kt)
26/09/2020 19:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
5b (17kt)
26/09/2020 19:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours