ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 15:50 11oC (51.8oF) 87%
NW (3100)
2b (5kt)
27/01/2020 15:20 11oC (51.8oF) 87%
NW (3200)
2b (5kt)
27/01/2020 14:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
27/01/2020 14:20 12oC (53.6oF) 81%
WNW (3000)
2b (5kt)
27/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 12:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 12:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 11:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 11:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 10:20 10oC (50.0oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 09:20 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours