ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 04:20 25oC (77.0oF) 60%
N (3500)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
08/07/2020 03:50 25oC (77.0oF) 60%
N (3500)
3b (9kt)
08/07/2020 03:20 25oC (77.0oF) 60%
N (3500)
3b (9kt)
08/07/2020 02:50 25oC (77.0oF) 60%
N (0100)
3b (9kt)
08/07/2020 02:20 26oC (78.8oF) 57%
N (0100)
2b (6kt)
08/07/2020 01:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3600)
3b (7kt)
08/07/2020 01:20 26oC (78.8oF) 53%
N (3600)
3b (9kt)
08/07/2020 00:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3600)
2b (6kt)
08/07/2020 00:20 25oC (77.0oF) 60%
N (0100)
2b (4kt)
07/07/2020 23:50 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
07/07/2020 23:20 25oC (77.0oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)
07/07/2020 22:50 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
07/07/2020 22:20 24oC (75.2oF) 77%
SSW (2000)
2b (4kt)
07/07/2020 21:50 23oC (73.4oF) 77%
SSW (2100)
2b (4kt)
07/07/2020 21:20 24oC (75.2oF) 73%
SSW (2000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours