ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 16:20 11oC (51.8oF) 87%
SSW (2100)
3b (8kt)
27/01/2020 15:50 12oC (53.6oF) 81%
SSW (2100)
3b (8kt)
27/01/2020 15:20 11oC (51.8oF) 87%
S (1900)
2b (6kt)
27/01/2020 14:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
27/01/2020 14:20 11oC (51.8oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
27/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 87%
S (1700)
2b (4kt)
27/01/2020 13:35 11oC (51.8oF) 87%
S (1700)
3b (7kt)
27/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 87%
SSW (2100)
3b (8kt)
27/01/2020 12:58 11oC (51.8oF) 81%
SSW (2100)
3b (9kt)
27/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 81%
SW (2200)
3b (9kt)
27/01/2020 12:37 /// ///
SW (2300)
3b (8kt)
27/01/2020 12:21 /// ///
SW (2200)
4b (13kt)
27/01/2020 12:20 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
4b (13kt)
27/01/2020 12:00 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
3b (10kt)
27/01/2020 11:50 15oC (59.0oF) 71%
SSW (2100)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours