ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2020 10:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
5b (20kt)
20/09/2020 10:20 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
5b (21kt)
20/09/2020 09:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
5b (21kt)
20/09/2020 09:20 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
5b (21kt)
20/09/2020 08:50 23oC (73.4oF) 43%
N (0100)
5b (17kt)
20/09/2020 08:20 23oC (73.4oF) 46%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
20/09/2020 07:50 23oC (73.4oF) 43%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
20/09/2020 07:20 22oC (71.6oF) 45%
N (3600)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
20/09/2020 06:50 22oC (71.6oF) 45%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
20/09/2020 06:20 21oC (69.8oF) 48%
N (3600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
20/09/2020 05:50 21oC (69.8oF) 45%
N (3600)
5b (17kt)
20/09/2020 05:20 20oC (68.0oF) 48%
N (3600)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
20/09/2020 04:50 20oC (68.0oF) 45%
N (3500)
4b (13kt)
20/09/2020 04:20 20oC (68.0oF) 48%
N (3500)
4b (14kt)
20/09/2020 03:50 20oC (68.0oF) 48%
N (3500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours