ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/11/2019 06:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 06:20 14oC (57.2oF) 87%
W (2700)
1b (1kt)
20/11/2019 05:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 05:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
20/11/2019 04:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 04:20 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 03:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/11/2019 03:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/11/2019 02:50 11oC (51.8oF) 93%
W (2800)
1b (2kt)
20/11/2019 02:20 11oC (51.8oF) 100%
NW (3100)
1b (3kt)
20/11/2019 01:50 13oC (55.4oF) 93%
NW (3200)
1b (2kt)
20/11/2019 01:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/11/2019 00:50 13oC (55.4oF) 87%
WNW (3000)
1b (3kt)
20/11/2019 00:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
19/11/2019 23:50 14oC (57.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours