ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKO 291250Z 34018G28KT 9999 FEW018 BKN025 12/05 Q1012=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 291300Z 21017KT 190V250 9999 BKN020 BKN030 14/07 Q1013NOSIG=