ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:23/01/21 04:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 066 - ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021/0400 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 22-01-21/21 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 991 ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΒΑΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 993 ΣΤΙΣ
23/09 UTC ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1027 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/07 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/10 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/13 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 23/10 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ

ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/10 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΑΠΟ 23/07 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΠΟ 23/13 ΜΕΧΡΙ 23/19 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΠΟ 23/10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ, ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΑΠΟ 23/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/22 UTC
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΠΟ 23/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο