Εικόνα Radar: 22.08.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-22 13:00